HomeO nás

O nás

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje služby klinické logopedie. V prostorách našeho zařízení můžete využít také nabídku psychologie a speciální pedagogiky se zaměřením na nápravy poruch učení a rozvoj grafomotoriky.


Mgr. Milena Čámková – klinický logoped, vedoucí zařízení

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium klinické logopedie završila atestační zkouškou. V současné době pracuje na rigorózní práci na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále se vzdělává v oboru klinické logopedie a speciální pedagogiky.

Má dlouholetou pedagogickou praxi v soukromém předškolním zařízení MŠ Vysoká školka Beruška. Jako logoped ve zdravotnictví pracuje od roku 2006. V roce 2008 začala působit v Ulicentru při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Praze 5 – Radlicích, se kterým nadále spolupracuje na řadě projektů jako externí konzultant a supervizor.


Mgr. Markéta Paroubková – logoped

marketa-2Vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci na Pedagogické fakultě obor Logopedie. V rámci dalšího vzdělávání navštěvuje odborné kurzy z oblasti logopedie a speciální pedagogiky.

Věnuje se publikační činnosti, zaměřuje se na rozvoj grafomotoriky u dětí. V současné době spolupracuje s Komunitním centrem Motýlek, kde pracuje jako logoped u dětí s mentálním a kombinovaným postižením.

 


PhDr. Šárka Veselá – logoped, speciální pedagog
Vystudovala na Pedagogické fakultě v Praze obor speciální pedagogika. Dále se vzdělává v oblasti speciální pedagogiky a logopedie.
Má dlouholetou pedagogickou praxi jako učitelka a ředitelka v MŠ a speciální MŠ. Pracovala s dětmi s poruchou autistického spektra, DMO, zrakovými vadami a poruchami řeči. Dále pracovala jako učitelka I. stupně v „inkluzívní třídě“. V současné době pracuje také jako učitelka v logopedické třídě při škole pro sluchově postižené v Praze 5 – Výmolova a poskytuje supervizní a poradenské služby několika ZŠ a MŠ.
 

PhDr. Tereza Trčková – psycholog

DSC06815-2Vystudovala Fakultu tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze obor Učitelství – tělesná výchova a psychologie a následně na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor Psychologie Od roku 2002 se zabývá metodou EEG Biofeedback v EEG Biofeedback Institutu, se kterým nadále externě spolupracuje jako školitel. Má výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii. V současné době pracuje v poradenství – v Pedagogicko psychologické poradně a také jako školní psycholog.Mgr. Alexandra Vebrová – hlasový terapeut

Saša-2Vystudovala Konzervatoř Jaroslava Ježka – obor operní zpěv, Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy Praha – obor rozhlasová a televizní žurnalistika a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze tříleté studium v rámci celoživotního vzdělávání – obor speciální pedagogika. Více jak deset let pracovala jako redaktorka, scenáristka a moderátorka v Českém rozhlase. Od roku 2002 do současnosti spolupracuje jako scenáristka a asistentka režie s Českou televizí. Jako scenáristka a koordinátor se podílela na výukovém DVD „Metodika výuky hlasové a mluvní výchovy“. Při Hlasovém a sluchovém centru Praha vykonává lektorskou činnost v rámci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu  „Edukace a reedukace hlasu“ a práci hlasového terapeuta.

Mgr. Věra Pavličková – vedoucí kroužků a skupinových terapií

DSC_0444-2-2Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péče – speciální pedagogika mládeže s vadným rozumovým vývojem. V rámci programu celoživotního vzdělávání se zaměřila na specializaci v oblasti surdopedie. Absolvovala řadu odborných kurzů např. Feuersteinova teorie, Kurz primární logopedické prevence, Metody vyučování čtení, Písmo jako vědomá stopa pohybu aneb cvičení a malování s prvky tchaj-ťi. Je odborným terapeutem metody EEG-Biofeedback.

Dlouhodobě pracovala v oblasti psychopedie s dětmi s kombinovanými vadami, nejprve jako pedagog, později ve vedoucích pozicích. V současné době je ředitelkou Střední školy, Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené v Praze 5 – Výmolova a zaměřuje se na surdopedickou a především logopedickou problematiku.


MgA. Šárka Vejvodová – lektorka kroužku muzicírování a hry na flétnu

Snímek obrazovky 2015-09-12 v 19.28.34-3Vystudovala na katedře dramatické výchovy Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze obor dramatická výchova. Přes patnáct let vede soukromou hudební školu, kde se věnuje individuální i skupinové výuce hry na hudební nástroje. Hned po rodině má nejraději společné hraní s muzikanty i nemuzikanty.

Kontakt

Kytlická 779
Praha 9
190 00

Španělská 4
Praha 2
120 00

Terapie probíhají na základě předchozího objednání.

775 070 906
(tel do ambulance)
777 070 900
(vedoucí zařízení)

info@logopedieprosek.cz