HomeO nás

O nás 

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje služby klinické logopedie. V prostorách našeho zařízení můžete využít také nabídku psychologie a speciální pedagogiky se zaměřením na nápravy poruch učení a rozvoj grafomotoriky.

logopedieprosek.cz_milena-e1464468813310

Mgr. Milena Čámková – klinický logoped, vedoucí zařízení

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium klinické logopedie završila atestační zkouškou. V současné době také přednáší budoucím logopedům na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále se vzdělává v oboru klinické logopedie a speciální pedagogiky.

Během studia na vysoké škole pracovala šest let jako lektorka dramatické výchovy v uměleckých školách a jako pedagog v předškolním zařízení Vysoká školka Beruška. Od roku 2008 spolupracuje se školou Výmolova v Praze 5, kde nadále působí na pozici projektového manažera a vedoucí stanice zájmových činností. Je organizátorkou celostátní konference Pražský logopedický den. Je členkou Asociace klinických logopedů, kde v současné době je předsedkyní revizní komise. 

Eliska Prochazkova

Mgr. Eliška Procházková – logoped ve zdravotnictví 

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Praktické zkušenosti v oboru čerpala jako učitelka v mateřské škole logopedické Don Bosco i jako logoped ve zdravotnictví v logopedické ambulanci. Na práci s dětmi má nejraději jejich bezprostřednost a to, že ji umí rozesmát. 

Profil_2

Mgr. et Mgr. Tereza Dušková (Pánková) – logoped ve zdravotnictví

Vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze obor Diagnostika a poradenství školního věku a Masarykově univerzitě v Brně obor Logopedie-Surdopedie. Pátým rokem pracuje jako speciální pedagog na ZŠ Korunovační v Praze. Pracovala také v SPC jako speciální pedagog-logoped. 

Zaměřuje se na rozvoj grafomotoriky u dětí a rozvoj fonematického sluchu (program El-Konin). Má zkušenosti s dětmi s vývojovou dysfázií, s dětmi s poruchou pozornosti a hyperaktivity a s dětmi s SPU.  

Snímek obrazovky 2018-11-05 v 16.24.28

Mgr. Michaela Čermáková – logoped ve zdravotnictví

Vystudovala speciální pedagogiku na  Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor logopedie a surdopedie. Pracovala v denním stacionáři AKORD pro děti s mentálním postižením a kombinovanými vadami a v mateřské škole Pipan pro děti se sluchovým postižením. V rámci specializačního vzdělávání navštěvuje odborné kurzy z oblasti logopedie a speciální pedagogiky.

Specializuje se na rozvoj sluchového vnímání a nápravu percepčních oslabení. 

Mgr. Kamila Machánová – logoped ve zdravotnictví

Obraz01345

Mgr. Martina Roflíková – vedení kroužků

Studovala na Univerzitě Hradec Králové obor zaměřený na speciální pedagogiku, logopedii a surdopedii. Již druhým rokem pracuje v mateřské škole jako speciální pedagog-logoped s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, zároveň pracuje také v SPC jako speciální pedagog zejména s dětmi s mentálním postižením a poruchou autistického spektra. 

Zaměřuje se na vyšetření školní zralosti, rozvoj grafomotoriky a také pracuje s programem KUMOT. Má zkušenosti s dětmi s vývojovou dysfázií, s poruchou aktivity a pozornosti, s mentálním postižením a poruchami autistického spektra. 

PaedDr. Dagmar Michejdová – klinický logoped

DSC06815-2

PhDr. Tereza Trčková – psycholog

Vystudovala Fakultu tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze obor Učitelství – tělesná výchova a psychologie a následně na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor Psychologie Od roku 2002 se zabývá metodou EEG Biofeedback v EEG Biofeedback Institutu, se kterým nadále externě spolupracuje jako školitel. Má výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii. V současné době pracuje v poradenství – v Pedagogicko psychologické poradně a také jako školní psycholog.
Kontakt

Kytlická 779
Praha 9
190 00

775 070 906

info@logopedieprosek.cz