HomeO nás

O nás 

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje služby klinické logopedie. V prostorách našeho zařízení můžete využít také nabídku psychologie a speciální pedagogiky se zaměřením na nápravy poruch učení a rozvoj grafomotoriky.

logopedieprosek.cz_milena-e1464468813310

Mgr. Milena Čámková – klinický logoped, vedoucí zařízení

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium klinické logopedie završila atestační zkouškou. V současné době pracuje na rigorózní práci na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále se vzdělává v oboru klinické logopedie a speciální pedagogiky.

Během studia na vysoké škole pracovala šest let jako lektorka dramatické výchovy v uměleckých školách a jako pedagog v předškolním zařízení Vysoká školka Beruška. Od roku 2008 spolupracuje se školou Výmolova v Praze 5, kde nadále působí na pozici projektového manažera a vedoucí stanice zájmových činností. Je organizátorkou celostátní konference Pražský logopedický den.

marketa-2

Mgr. Markéta Paroubková – logoped ve zdravotnictví

Vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci na Pedagogické fakultě obor Logopedie. V rámci dalšího vzdělávání navštěvuje odborné kurzy z oblasti logopedie a speciální pedagogiky.

Věnuje se publikační činnosti, zaměřuje se na rozvoj grafomotoriky u dětí. V současné době spolupracuje s Komunitním centrem Motýlek, kde pracuje jako logoped u dětí s mentálním a kombinovaným postižením.

267277_1918655088570_6268133_n

Mgr. Jana Dudková – logoped ve zdravotnictví

Vystudovala obor Speciálněpedagogická péče o osoby s poruchami komunikace na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a dále Speciální pedagogiku (modul logopedie, surdopedie) na Univerzitě Karlově. V současné době studuje tamtéž doktorské studium v oboru Speciální pedagogika, ve kterém se zaměřuje na logopedii.

PaedDr. Dagmar Michejdová – klinický logoped

DSC06815-2

PhDr. Tereza Trčková – psycholog

Vystudovala Fakultu tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze obor Učitelství – tělesná výchova a psychologie a následně na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor Psychologie Od roku 2002 se zabývá metodou EEG Biofeedback v EEG Biofeedback Institutu, se kterým nadále externě spolupracuje jako školitel. Má výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii. V současné době pracuje v poradenství – v Pedagogicko psychologické poradně a také jako školní psycholog.

Saša-2

Mgr. Alexandra Vebrová – hlasový terapeut

Vystudovala Konzervatoř Jaroslava Ježka – obor operní zpěv, Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy Praha – obor rozhlasová a televizní žurnalistika a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze tříleté studium v rámci celoživotního vzdělávání – obor speciální pedagogika. Více jak deset let pracovala jako redaktorka, scenáristka a moderátorka v Českém rozhlase. Od roku 2002 do současnosti spolupracuje jako scenáristka a asistentka režie s Českou televizí. Jako scenáristka a koordinátor se podílela na výukovém DVD „Metodika výuky hlasové a mluvní výchovy“. Při Hlasovém a sluchovém centru Praha vykonává lektorskou činnost v rámci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu  „Edukace a reedukace hlasu“ a práci hlasového terapeuta.

Věra Pavličková

Mgr. Věra Pavličková – vedoucí kroužků a skupinových terapií

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péče – speciální pedagogika mládeže s vadným rozumovým vývojem. V rámci programu celoživotního vzdělávání se zaměřila na specializaci v oblasti surdopedie. Absolvovala řadu odborných kurzů např. Feuersteinova teorie, Kurz primární logopedické prevence, Metody vyučování čtení, Písmo jako vědomá stopa pohybu aneb cvičení a malování s prvky tchaj-ťi. Je odborným terapeutem metody EEG-Biofeedback.

Dlouhodobě pracovala v oblasti psychopedie s dětmi s kombinovanými vadami, nejprve jako pedagog, později ve vedoucích pozicích. V současné době je ředitelkou Střední školy, Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené v Praze 5 – Výmolova a zaměřuje se na surdopedickou a především logopedickou problematiku.
Kontakt

Kytlická 779
Praha 9
190 00

775 070 906

info@logopedieprosek.cz