HomeO nás

O nás 

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje služby klinické logopedie. V prostorách našeho zařízení můžete využít také nabídku psychologie a speciální pedagogiky se zaměřením na nápravy poruch učení a rozvoj grafomotoriky.

logopedieprosek.cz_milena-e1464468813310

Mgr. Milena Čámková – klinický logoped, vedoucí zařízení

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium klinické logopedie završila atestační zkouškou. V současné době pracuje na rigorózní práci na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále se vzdělává v oboru klinické logopedie a speciální pedagogiky.

Během studia na vysoké škole pracovala šest let jako lektorka dramatické výchovy v uměleckých školách a jako pedagog v předškolním zařízení Vysoká školka Beruška. Od roku 2008 spolupracuje se školou Výmolova v Praze 5, kde nadále působí na pozici projektového manažera a vedoucí stanice zájmových činností. Je organizátorkou celostátní konference Pražský logopedický den.

foto

Mgr. Hana Cyrnerová – logoped ve zdravotnictví

Vystudovala speciální pedagogiku se specializací Logopedie a Surdopedie na Masarykově Univerzitě v Brně na Pedagogické fakultě. Má praxi jako pedagog v předškolním zařízení a pracovala s dětmi s poruchou autistického spektra. V rámci dalšího vzdělávání navštěvuje odborné kurzy z oblasti speciální pedagogiky

Profil_2

Mgr. et Mgr. Tereza Pánková – logoped ve zdravotnictví

Vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze obor Diagnostika a poradenství školního věku a Masarykově univerzitě v Brně obor Logopedie-Surdopedie. Čtvrtým rokem pracuje jako speciální pedagog na ZŠ Korunovační v Praze. Pracovala také v SPC jak o speciální pedagog-logoped. 

Zaměřuje se na rozvoj grafomotoriky u dětí a rozvoj fonematického sluchu (program El-Konin). Má zkušenosti s dětmi s vývojovou dysfázií, s dětmi s poruchou pozornosti a hyperaktivity a s dětmi s SPU.  

Snímek obrazovky 2018-11-05 v 16.24.28

Mgr. Michaela Čermáková – logoped ve zdravotnictví

Vystudovala speciální pedagogiku na  Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor logopedie a surdopedie. V rámci specializačního vzdělávání navštěvuje odborné kurzy z oblasti logopedie a speciální pedagogiky.

marketa-2

Mgr. Markéta Paroubková – logoped ve zdravotnictví

Vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci na Pedagogické fakultě obor Logopedie. V rámci dalšího vzdělávání navštěvuje odborné kurzy z oblasti logopedie a speciální pedagogiky.

Věnuje se publikační činnosti, zaměřuje se na rozvoj grafomotoriky u dětí. V současné době spolupracuje s Komunitním centrem Motýlek, kde pracuje jako logoped u dětí s mentálním a kombinovaným postižením.

V současné době je paní logopedka na mateřské dovolené. 

sarka vesela

PhDr. Šárka Veselá – logoped ve zdravotnictví

Vystudovala na Pedagogické fakultě v Praze obor speciální pedagogika. Má dlouholetou pedagogickou praxi jako učitelka a ředitelka v MŠ a speciální MŠ. Pracovala s dětmi s poruchou autistického spektra, DMO, zrakovými vadami a poruchami řeči. Dále pracovala jako učitelka I. stupně v „inkluzívní třídě“ a logopedické třídě. 

PaedDr. Dagmar Michejdová – klinický logoped

DSC06815-2

PhDr. Tereza Trčková – psycholog

Vystudovala Fakultu tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze obor Učitelství – tělesná výchova a psychologie a následně na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor Psychologie Od roku 2002 se zabývá metodou EEG Biofeedback v EEG Biofeedback Institutu, se kterým nadále externě spolupracuje jako školitel. Má výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii. V současné době pracuje v poradenství – v Pedagogicko psychologické poradně a také jako školní psycholog.

Věra Pavličková

Mgr. Věra Pavličková – vedoucí kroužků a skupinových terapií

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péče – speciální pedagogika mládeže s vadným rozumovým vývojem. V rámci programu celoživotního vzdělávání se zaměřila na specializaci v oblasti surdopedie. Absolvovala řadu odborných kurzů např. Feuersteinova teorie, Kurz primární logopedické prevence, Metody vyučování čtení, Písmo jako vědomá stopa pohybu aneb cvičení a malování s prvky tchaj-ťi. Je odborným terapeutem metody EEG-Biofeedback.

Dlouhodobě pracovala v oblasti psychopedie s dětmi s kombinovanými vadami, nejprve jako pedagog, později ve vedoucích pozicích. V současné době je ředitelkou Střední školy, Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené v Praze 5 – Výmolova a zaměřuje se na surdopedickou a především logopedickou problematiku.
Kontakt

Kytlická 779
Praha 9
190 00

775 070 906

info@logopedieprosek.cz