Vítejte na stránkách klinické logopedie
Logopedie Prosek

logopedie_ctverec-01
Klienty prosíme:

 • dodržujte objednaný čas terapie – nechoďte do čekárny zbytečně dříve než jste objednáni (v případě, že je venku hezky, běžte s dětmi raději na přilehlé hřiště, určitě to bude pro Vás i Vaše děti lépe využitý čas, než čekat půl hodiny v čekárně), do čekárny přijďte nejdříve pět minut před objednaným termínem; 
 • dítě by měli doprovázet pouze jeden rodiče (prosíme choďte do ambulance pouze s dítětem, které je v naší péči; v případě, že nemůžete pro sourozence zajistit hlídání, během terapie s ním počkejte venku)
 • při vstupu do zdravotního střediska a při vstupu do ambulance použijte dezinfekci na ruce (u vstupu do střediska je dezinfekce umístěna hned za hlavními dveřmi; před vstupem do ambulance použijte dezinfekci, která je umístěna před vchodem do čekárny)

Máme uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami:

 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
 • Vojenská zdravotní pojišťovna
 • Česká průmyslová pojišťovna
 • Revírní bratrská pokladna
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Klientům těchto pojišťoven poskytujeme standardní služby klinické logopedie v rámci jejich zdravotního pojištění.

Nemáme uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

 • Oborová zdravotní pojišťovna (207)

Klienti těchto zdravotních pojišťoven si péči hradí sami dle aktuálního ceníku

V případě zájmu o vstupní logopedické vyšetření se registrujte on-line pomocí formuláře, který se Vám zobrazí po kliknutí na tlačítko „registrace“. 
Prosíme, abyste respektovali toto vyjádření a ohledně registrace nových pacientů nás nekontaktovali telefonicky – dochází pak ke zbytečnému narušování logopedických terapií i provozu celé ambulance. V současné době přijímáme pouze pacienty, kteří mohou docházet na terapie během dopoledne. 
registrace

Ke vstupnímu logopedickému vyšetření si přineste:

 • doporučení lékaře (pediatr, foniatr, praktický lékař, neurolog…)
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • zprávy (pokud je máte) z vyšetření od foniatra, neurologa, psychologa, psychiatra, SPC, PPP, aj.
 • vyplněný anamnestický dotazník a informovaný souhlas (dostupný v sekci Ke stažení – heslo získáte při telefonickém domluvení termínu)
 • prázdný sešit, kam budete dostávat materiály pro domácí cvičení
 • v případě dětského pacienta doneste obrázek, který dítě nakreslí (důležité je, abyste do obrázku nezasahovali a aby dítě bylo ochotné paní logopedce obrázek nechat)

Jako jedno z mála zařízení nabízíme také:

Domluvené termíny terapií omlouvejte alespoň 24 hodin předem. V případě pozdě omluvené terapie se u nás hradí administrativní poplatek 250 Kč. Omlouvat se můžete kdykoliv (i o víkendu či státní svátek) telefonicky nebo formou SMS na telefonní čísle 775 07 09 06. 

Upozorňujeme, že veškeré služby našeho zařízení včetně komunikace (mluvené i písemné) s pacienty a jejich zákonnými zástupci probíhá výhradně v českém jazyce. Seznam logopedických pracovišť poskytující logopedickou péči i v jiném jazyce naleznete na stránce Asociace klinických logopedů – zde.

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.
Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).
Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.
Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující logoped.

Kontakt

Kytlická 779
Praha 9
190 00

775 070 906

info@logopedieprosek.cz