Logopedie Prosek

logopedie_ctverec-01Vítejte na stránkách ambulance klinické logopedie Logopedie Prosek.

Máme uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami:

 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
 • Vojenská zdravotní pojišťovna
 • Česká průmyslová pojišťovna
 • Revírní bratrská pokladna
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

Klientům těchto pojišťoven poskytujeme standardní služby klinické logopedie v rámci jejich zdravotního pojištění.

V současné době máme vyhlášen „STOP STAV“ pro přijímání nových pacientů. V případě zájmu se můžete zaregistrovat na čekací listinu (zde). Jakmile se nám uvolní kapacita budeme Vás kontaktovat telefonicky. Upřednostněni budou pacienti, kteří mohou docházet na logopedické terapie dopoledne.

Přijímaní klientů na logoprocvičování je zatím bez omezení. Přihlašovat se můžete zde. Do dalších sdělení uveďte, že máte zájem o logoprocvičování.

Nemáme uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

 • Oborová zdravotní pojišťovna (207)

Klienti těchto zdravotních pojišťoven si péči hradí sami dle aktuálního ceníku

V případě zájmu o vstupní logopedické vyšetření se registrujte on-line pomocí formuláře, který se Vám zobrazí po kliknutí na tlačítko „registrace“. 
Prosíme, abyste respektovali toto vyjádření a ohledně registrace nových pacientů nás nekontaktovali telefonicky – dochází pak ke zbytečnému narušování logopedických terapií i provozu celé ambulance. 
registrace green

Ke vstupnímu logopedickému vyšetření si přineste:

 • doporučení lékaře (pediatr, foniatr, praktický lékař, neurolog…)
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • vyplněný anamnestický dotazník a informovaný souhlas (dostupný v sekci Ke stažení – heslo získáte při telefonickém domluvení termínu)
 • prázdný sešit, kam budete dostávat materiály pro domácí cvičení

Jako jedno z mála zařízení nabízíme také:

Upozorňujeme, že veškeré služby našeho zařízení včetně komunikace (mluvené i písemné) s pacienty a jejich zákonnými zástupci probíhá výhradně v českém jazyce. Seznam logopedických pracovišť poskytující logopedickou péči i v jiném jazyce naleznete na stránce Asociace klinických logopedů – zde.

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.
Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).
Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.
Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující logoped.

Kontakt

Kytlická 779
Praha 9
190 00

775 070 906

info@logopedieprosek.cz