HomeLogoknihovna

logo3b-02 V prostorách našeho zařízení si můžete zapůjčit materiály, publikace, pomůcky, hry i hračky z oblasti logopedie, medicíny a speciální pedagogiky.

Kompletní seznam najdete v elektronickém katalogu Logoknihovny, který je průběžně doplňován.

Tento měsíc jsme do Logoknihovny mimo jiné přidali:

523 Mimik Memo – zábavná hra na cvičení motoriky mluvidel 
129

Publikace Co mám umět než půjdu do školy? Chystá se vaše dítě do školy? Začněte jej aktivně připravovat! Pomozte mu řešit jednoduché úkoly a rozvíjet analytické myšlení. Kniha předškoláčkům umožňuje porozumět takovým pojmům, jako jsou míry a váhy, podobnost a odlišnost různých věcí a tvarů, seznámí je se základními geometrickými obrazci,uspořádáním času apod.

_vyr_1085P01_1-2  Povídačky – rodinná komunikační hra plná obrázků, úkolů, her a zábavy. V logoknihovně jsou dostupné všechny vydané díly: Povídačky KIDSPovídačky JuniorPovídačky s předškoláky a Povídačky u kasičky.
325

Publikace Poruchy polykání nabízí multidisciplinární pohled na tuto problematiku. Je určena otorinolaryngologům, foniatrům a logopedům. 

245 Manipulinks od firmy Super Duper Publications rozvíjí zrakovou percepci, předmatematické představy, sluchovou pozornost, paměť a jemnou motoriku.
412 Publikace Přehled české výslovnosti, logopedická a ortoepická cvičení pro dospělé. V současné době stále více logopedů pracuje s dospělými klienty, kteří potřebují kvůli své profesi zlepšit hlasový projev. Zatím však neexistují téměř žádné materiály a texty k procvičování, které by byly přiměřené pro tuto věkovou skupinu. Záměrem rozsáhlé publikace, která je koncipována jako průvodce úskalím české výslovnosti, je pomoci všem, kteří se ve své profesi zabývají mluvenou podobou češtiny, nebo cizincům, kteří se učí česky. Kniha poskytuje materiál k procvičení artikulační obratnosti a zafixování správného tvoření problematických českých hlásek ve všech možných pozicích ve slovech, slovních spojeních a větách. Komplexně a přehledně (abecedně) jsou rozpracována pravidla spisovné výslovnosti, tj. pravidla ortoepie, platná pro jednotlivé hlásky. Poslední část přináší souhrnná cvičení různého charakteru. Knihu provází úsměvné a k tématu se vztahující kresby K. Benetky. Publikace je určena logopedům, mohou ji využít také hlasoví poradci, cizinci mluvící česky, redaktoři a moderátoři sdělovacích prostředků.
435 Hra Můj první kvíz je originálním vzdělávacím kvízem už pro ty nejmenší hráče. Unikátní pojetí 90 hracích karet spolu s vysokou úrovní výtvarného zpracování umožňují dětem řešit úkoly a ověřovat si správnost odpovědí, aniž by musely umět číst. Náměty otázek se týkají každodenního života. Hra tak nenásilným způsobem rozvíjí slovní zásobu, cvičí pozorovací schopnosti i paměť a podporuje samostatné myšlení. Jak hra probíhá? Jeden z hráčů si vytáhne kartu. Na kartě je papoušek. Víte, co papouškovi nejvíc chutná? Jogurt, polévka nebo zrníčka? Jestliže už víte, která odpověď je správná, vsuňte prst do otvoru pod příslušným obrázkem. Teď kartu otočte. Máte-li nad prstem obrázek klauna, znamená to, že jste odpověděl správně! Hráči se v řešení jednotlivých úloh střídají.
416 Publikace Jak se domluvit s kojencem a batoletem autorky Terezie Vasilovčík Šustové. Také někdy nevíte, proč se váš maličký vzteká, co vlastně chce či co ho rozplakalo? Účinnou cestou, jak mu porozumět, může být právě systém znakování s miminky. Nabídněte vašemu dítěti, které ještě neumí vůbec nebo dobře mluvit, možnost, jak se s vámi dorozumět. Kniha přináší srozumitelný návod k tomu, jak rozvíjet přirozenou komunikaci malých dětí gesty a znaky. Autorka klade velký důraz nejen na odborné informace, ale zejména na praktické zkušenosti využití ověřeného komunikačního systému gesty a znaky v každodenním životě s dítětem raného věku. Součástí publikace je i slovník základních znaků.
408 Příběhy pro maminku. Sestavujte příběhy podle vylosovaných obrázků s prostředím, postavami, předměty a emocemi ! Skvělá hra pro předškoláky i malé školáky pro rozvoj slovní zásoby, fantazie, logického myšlení. Nechybí zde rozhodně smysl pro humor – děti tato hra opravdu baví, zábavnou formou je nutí se vyjádřit, přemýšlet. Jsou pyšné na svůj sestavený příběh a rádi se nasmějí těm vašim. Hráč nejprve vylosuje největší kartu, která ukazuje prostředí, kde se bude děj odehrávat. Pak si vylosuje ze 3 hromádek po jedné kartičce – jedna bude zobrazovat postavu = tedy kdo, druhá věc = co a třetí emoci (zda byl u toho smutný, měl radost, bál se apod.). Z těchto čtyř indicií pak musí vymyslet nějaký příběh, délka a složitost je pak již zcela na něm… Obsahuje: 6 destiček s prostředím 36 karet s obrázky (12 x kdo, 12 x co, 12 x emoce) návod Pro děti od 4 let.

Fungování a provoz Logoknihovny se řídí výpůjčním řádem a aktuálním ceníkem.

klient Logopedie Prosek ostatní
Poplatek za rok 2017 500 Kč 2 500 Kč
Ztráta logokarty a vystavení nové 100 Kč 200 Kč
Výpůjční doba do další terapie nebo dle domluvy (max 3 měsíce) 1 měsíc
Poplatek za 1 den prodlení po překročení stanovené výpůjční doby 1 Kč 2 Kč
I. upomínka  (e-mailem po 1 měsíci prodlení) zdarma  5 Kč
II. upomínka (e-mailem po 2 měsících prodlení) 5 Kč  30 Kč
III. upomínka (doporučený dopis po 3 měsících prodlení) 80 Kč  100 Kč
Poplatek za přípravu vymáhání soudní cestou 150 Kč  250 Kč
Poškození čárového kódu 10 Kč  30 Kč
Poškození zapůjčené věci 10 – 90 % ceny  10 – 90 % ceny
Ztráta nebo zničení zapůjčené věci 100 % ceny  100 % ceny
Rezervace zdarma  5 Kč
Zpřístupnění služeb Logoknihovny mimo ordinační dobu 100 Kč  200 Kč

Ceník nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017, platnost do 31. 12. 2017

Kontakt

Kytlická 779
Praha 9
190 00

775 070 906

info@logopedieprosek.cz