HomeLogoknihovna

logo3b-02 V prostorách našeho zařízení si můžete zapůjčit materiály, publikace, pomůcky, hry i hračky z oblasti logopedie, medicíny a speciální pedagogiky.

Kompletní seznam najdete v elektronickém katalogu Logoknihovny, který je průběžně doplňován.

Tento měsíc jsme do Logoknihovny mimo jiné přidali:

_vyr_1085P01_1-2  Povídačky – rodinná komunikační hra plná obrázků, úkolů, her a zábavy. V logoknihovně jsou dostupné všechny vydané díly: Povídačky KIDSPovídačky JuniorPovídačky s předškoláky a Povídačky u kasičky.
325

Publikace Poruchy polykání nabízí multidisciplinární pohled na tuto problematiku. Je určena otorinolaryngologům, foniatrům a logopedům. 

404 Hra Učím se nakupovat. Každý má svůj nákupní seznam, co musí nakoupit. Musí se dobře soustředit, co se kde dá koupit. Vyhrává ten, kdo jako první nakoupí všechno zboží, co má na seznamu. Hra rozvíjí slovní zásobu, pomocí ní děti pochopí význam pojmu množství a souvislost mezi zboží a obchodem, kde ho lze koupit.
412 Publikace Přehled české výslovnosti, logopedická a ortoepická cvičení pro dospělé. V současné době stále více logopedů pracuje s dospělými klienty, kteří potřebují kvůli své profesi zlepšit hlasový projev. Zatím však neexistují téměř žádné materiály a texty k procvičování, které by byly přiměřené pro tuto věkovou skupinu. Záměrem rozsáhlé publikace, která je koncipována jako průvodce úskalím české výslovnosti, je pomoci všem, kteří se ve své profesi zabývají mluvenou podobou češtiny, nebo cizincům, kteří se učí česky. Kniha poskytuje materiál k procvičení artikulační obratnosti a zafixování správného tvoření problematických českých hlásek ve všech možných pozicích ve slovech, slovních spojeních a větách. Komplexně a přehledně (abecedně) jsou rozpracována pravidla spisovné výslovnosti, tj. pravidla ortoepie, platná pro jednotlivé hlásky. Poslední část přináší souhrnná cvičení různého charakteru. Knihu provází úsměvné a k tématu se vztahující kresby K. Benetky. Publikace je určena logopedům, mohou ji využít také hlasoví poradci, cizinci mluvící česky, redaktoři a moderátoři sdělovacích prostředků.
435 Hra Můj první kvíz je originálním vzdělávacím kvízem už pro ty nejmenší hráče. Unikátní pojetí 90 hracích karet spolu s vysokou úrovní výtvarného zpracování umožňují dětem řešit úkoly a ověřovat si správnost odpovědí, aniž by musely umět číst. Náměty otázek se týkají každodenního života. Hra tak nenásilným způsobem rozvíjí slovní zásobu, cvičí pozorovací schopnosti i paměť a podporuje samostatné myšlení. Jak hra probíhá? Jeden z hráčů si vytáhne kartu. Na kartě je papoušek. Víte, co papouškovi nejvíc chutná? Jogurt, polévka nebo zrníčka? Jestliže už víte, která odpověď je správná, vsuňte prst do otvoru pod příslušným obrázkem. Teď kartu otočte. Máte-li nad prstem obrázek klauna, znamená to, že jste odpověděl správně! Hráči se v řešení jednotlivých úloh střídají.
416 Publikace Jak se domluvit s kojencem a batoletem autorky Terezie Vasilovčík Šustové. Také někdy nevíte, proč se váš maličký vzteká, co vlastně chce či co ho rozplakalo? Účinnou cestou, jak mu porozumět, může být právě systém znakování s miminky. Nabídněte vašemu dítěti, které ještě neumí vůbec nebo dobře mluvit, možnost, jak se s vámi dorozumět. Kniha přináší srozumitelný návod k tomu, jak rozvíjet přirozenou komunikaci malých dětí gesty a znaky. Autorka klade velký důraz nejen na odborné informace, ale zejména na praktické zkušenosti využití ověřeného komunikačního systému gesty a znaky v každodenním životě s dítětem raného věku. Součástí publikace je i slovník základních znaků.
436 Krtečkovy příběhy – společenská hra a na motivy známého a oblíbeného Krtečka upoutá děti i rodiče. Obsahuje celkem 49 karet a určená je pro 2 – 4 hráče. Princip hry je jednoduchý a zábavný. Vylosujte si karty a vymyslete úplně nový příběh o Krtkovi a jeho přátelích. Staňte se nejlepším vypravěčem pohádek. Fantazii se meze nekladou. Hra je určená pro hraní dětí s rodiči, staršími sourozenci nebo pedagogy. Rozvíjí slovní zásobu dětí, logické myšlení, fantazii a smysl pro humor. Krteček je nejoblíbenější česká kreslená postavička známá z filmů a řady knížek.

Fungování a provoz Logoknihovny se řídí výpůjčním řádem a aktuálním ceníkem.

klient Logopedie Prosek ostatní
Poplatek za rok 2016 500 Kč 2 500 Kč
Ztráta logokarty a vystavení nové 100 Kč 200 Kč
Výpůjční doba do další terapie nebo dle domluvy (max 3 měsíce) 1 měsíc
Poplatek za 1 den prodlení po překročení stanovené výpůjční doby 1 Kč 2 Kč
I. upomínka  (e-mailem po 1 měsíci prodlení) zdarma  5 Kč
II. upomínka (e-mailem po 2 měsících prodlení) 5 Kč  30 Kč
III. upomínka (doporučený dopis po 3 měsících prodlení) 80 Kč  100 Kč
Poplatek za přípravu vymáhání soudní cestou 150 Kč  250 Kč
Poškození čárového kódu 10 Kč  30 Kč
Poškození zapůjčené věci 10 – 90 % ceny  10 – 90 % ceny
Ztráta nebo zničení zapůjčené věci 100 % ceny  100 % ceny
Rezervace zdarma  5 Kč
Zpřístupnění služeb Logoknihovny mimo ordinační dobu 100 Kč  200 Kč

Ceník nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016, platnost do 31. 12. 2016

Kontakt

Kytlická 779
Praha 9
190 00

Španělská 4
Praha 2
120 00

Terapie probíhají na základě předchozího objednání.

775 070 906
(tel do ambulance)
777 070 900
(vedoucí zařízení)


info@logopedieprosek.cz