HomeKroužky

KROUŽKY, SKUPINOVÉ TERAPIE  A ZÁBAVNÁ DOPOLEDNE

Na našem pracovišti můžete kromě  individuální logopedické péče využít také nabídku kroužků, skupinových logopedických terapií, zábavných sobotních dopolední a letních logopedických pobytů


Logopedické pohádkové dopoledneSnímek obrazovky 2020-08-21 v 0.38.34

Termín: sobota 12. září 2020, od 9.00 do 13.00
Pro koho: děti 4 – 6 let
Počet dětí ve skupině: 6 – 7 dětí
Cena: 550 Kč klienti našeho zařízení
          700 Kč ostatní

Dal
ší informace: Bhem dopoledne ekají dti pod vedením paní logopedky zábavná cviení zaměřená pedevím na rozvoj hrubé i jemné motoriky, motoriky mluvidel, grafomotoriky, komunikaních a sociálních dovedností, sluchové pozornosti a zrakové diferenciace.

prihlasit seUvedená cena zahrnuje lektorné, materiály a pomcky, pitnreim. Storno podmínky pi odhláení ménne7 dní pedem 100 % ceny.Dtem pipravte pezvky, svainu a pohodlné obleení dovniti na ven (s ohledem na poasí).


Kroužky a skupinové terapie 

Bohužel v návaznosti na současnou epidemiologickou situaci v Praze jsme byli nuceni podzimní logopedické kroužky zrušit.  

Všechny kroužky budou otevřeny v případě přihlášení alespoň 5 dětí
V případě zrušení kroužků z důvodu vyšší moci (vyhlášení nouzového stavu, aj.) budou uhrazené platby za nevyužité lekce vráceny. 

DEN DOPOLEDNE ODPOLEDNE
Pondělí Logokroužek pro děti s OMJ (odlišným mateřským jazykem)
děti 4 – 6 let
14.00 – 14.50

 
Úterý Elkonin
předškoláci a děti s OŠD
15.00 – 15.50

S Jonášem do školy A
předškoláci a děti s OŠD
16.00 – 16.50

Středa S Jonášem do školy B
předškoláci a děti s OŠD
14.00 – 14.50
Cvičíme a povídáme
předškoláci a děti s OŠD
15.00 – 15.50

Logopedický kroužek B
5 – 6 let
16.00 – 16.50

Čtvrtek Logokroužek A
děti 4 – 5 let
10.00 – 10.50

  Logopedický kroužek – jóga
4 – 6 let
15.00 – 15.50

Tvoříme a povídáme
předškoláci a děti s OŠD
16.00 – 16.50

Další informace:

  • každý kroužek (skupinová terapie) trvá 13 lekcí (není-li uvedeno jinak), maximálně 6 – 7 dětí ve skupině
  • kroužek Elkonin trvá 27 lekcí
  • více informací u vašeho logopeda nebo na tel. 775 070 906
  • neodchozené kurzovné se nevrací
  • klienti našeho zařízení (ti, kteří mají zdravotní pojišťovnu ZPMV, VoZP, ČPZP nebo ZPŠ) 10 skupinových terapií za 365 dní nehradí
  • obsah každého kroužku (skupinové logoedické terapie) je přizpůsoben konkrétní skupině dětí
  • v případě zrušení kroužků z důvodu vyšší moci (vyhlášení nouzového stavu, aj.) budou uhrazené platby za nevyužité lekce vráceny
  • úhrada je možná v hotovosti přímo v ambulanci nebo převodem na účet po vystavení faktury

Cena:

Klienti našeho zařízení
(pojištěnci ZPMV, VoZP, ČPZP a ZPŠ)
Klienti našeho zařízení
(pojištěnci VZP, OZP a RBP)
Ostatní
Dopolední kroužek: 
Cena za 1. kroužek (13 lekcí) 390 Kč # 1 690 Kč 1 950 Kč
Odpolední kroužky: 
Cena za 1. kroužek (13 lekcí) 420 Kč # 1 950 Kč 2 080 Kč
Cena za 2. a další kroužek
(sourozence) a v případě vyčerpání 10 nehrazených skupinových terapií za 365 dní  (140 Kč/lekce)
1 820 Kč 1 820 Kč 1 820 Kč
Pozdní omluva
(méně než 24 hod předem)
150 Kč/neomluvená lekce 0 Kč 0 Kč
Kroužek Elkonin: 
Cena za kroužek Elkonin 5 130 Kč 5 130 Kč 5 300 Kč

# klienti našeho zařízení (pojištěnci ZPMV, VoZP, ČPZP a ZPŠ) 10 skupinových lekcí za 365 dní nehradí

Obsahy kroužků: (ne všechny uvedené kroužky musí být v daném pololetí otevřeny)

Říkání s batolaty

Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností batolat, cvičení s říkankou, rozvoj motoriky,

Elkonin

Jedná se o speciální trénink jazykových schopností – metodu podle prof. Elkonina, která u dětí předškolního věku trénuje schopnosti, které jsou zcela nezbytné a klíčové pro správný nácvik čtení a psaní. Kroužek je zaměřen především na rozvoj fonematického sluchu, porozumění řeči a zrakové orientace. Tento kroužek trvá 33 lekcí.

Grafomotorika

Náplň kroužku: uvolňovací cviky, nácvik správného držení psacího náčiní, zlepšení kreslířských dovedností, zvýšení zdravého sebevědomí, nácvik správného dýchání, relaxační techniky, správné držení těla, koncentrace, práce ve skupině

Logopedické kroužky

Kroužek je zaměřen na rozvoj komunikačních a řečových dovedností, zrakové a sluchové percepce, zvýšení zdravého sebevědomí, nácvik správného dýchání, podporu hrubé i jemné motoriky, práci ve skupině.

Logopedický kroužek – jóga

Ucelená sestava relaxačních a pohybových cvičení pro děti, pro posílení těla, sebevědomí, schopnosti koncentrace.

S Jonášem do školy

Kroužek pro předškoláky zaměřený na rozvoj komunikačních a řečových dovedností, základní seznámení s písmeny a číslicemi, práci skupině, rozvoj zrakové a sluchové percepce, zvýšení zájmu o učení a školu, zvýšení zdravého sebevědomí. V kroužku se používají materiály z programu S Jonášem do školy od Logopedie s úsměvem. 

Cvičíme a povídáme 

Kroužek zaměřený na rozvoj hrubé motoriky i jemné motoriky, nácvik správného dýchání a držení těla, práci ve skupině. Spojení pohybu a řeči, zklidnění, koncentrace, rovnováha.

Tvoříme a povídáme 

Kroužek zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností, jemné motoriky, pracovních dovedností. V kroužku budou děti vytvářet výtvarné výrobky. 

Logokroužek pro děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Posílení jazykových kompetencí dětí s OMJ, rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby, zlepšení porozumění mluvené češtině. Náplň kroužku je uzpůsobena konkrétní skupině dětí.

Včelka

Kroužek pro školáky s vývojovou dysfázií na 1. stupni ZŠ. Kroužek je zaměřen na rozvoj komunikačních a řečových dovedností, zlepšení soustředění, zvýšení pasivní i aktivní slovní zásoby, posílení zrakové a sluchové percepce.

Grafomotorika s Thai-ti

Náplň kroužku: uvolňovací cviky, nácvik správného držení psacího náčiní, zvýšení zdravého sebevědomí, nácvik správného dýchání, relaxační techniky, správné držení těla, koncentrace, práce ve skupině.

10989256_668184183312553_8920262646492711223_o  IMG_2897  IMG_2880
Kontakt

Kytlická 779
Praha 9
190 00

775 070 906

info@logopedieprosek.cz