HomeKroužky

KROUŽKY, SKUPINOVÉ TERAPIE A LOGOPOBYTY

Na našem pracoviště můžete kromě  individuální logopedické péče využít také nabídku kroužků, skupinových logopedických terapií, zábavných sobotních dopolední a letních logopedických pobytů

LETNÍ LOGOPEDICKÉ POBYTY

 Termíny: vždy od 8.00 do 14.00Logopobyty 2020

 • 7. 7. – 10. 7. 2020 – Šmoulové
 • 13. 7. – 17. 7. 2020 – Superhrdinové – záchrana města (předškoláci)
 • 27. 7. – 31. 7. 2020 – Týden s příšerákem Edou
 • 3. 8. – 7. 8. 2020 – Příšerky s. r. o. (děti od 7 do 9 let; 1. – 3. třída)
 • 10. 8. – 14. 8. 2020 – Čtyřlístek a piráti
 •  17. 8. – 21. 8. 2020 – Z pohádky do pohádky (předškoláci)

Pro koho: děti od 4 – 6 let (není-li uvedeno jinak)

Počet dětí ve skupině: 7 – 10 dětí

Cena: klienti našeho zařízení 2 800 Kč, ostatní 3 200 Kč

(pobyt Šmoulové: klienti našeho zařízení 2 300 Kč, ostatní 2 900 Kč)

Další informace: 
Celý týden se dětem budou věnovat zkušení speciální pedagogové a logopedi. Děti pod jejich vedením čekají zábavná cvičení zaměřená především na rozvoj hrubé i jemné motoriky, motoriky mluvidel, grafomotoriky, komunikačních a sociálních dovedností, sluchové pozornosti a zrakové diferenciace.

 Uvedená cena zahrnuje lektorné, materiály a pomůcky, pitný režim, a drobné dárky. Storno podmínky při odhlášení méně než měsíc předem 100 % ceny.

Dětem připravte pohodlné oblečení, přezůvky, oblečení na ven dle počasí a vlastní jídlo. 

Termín Téma Pro koho Cena Registrace
7. 7. – 10. 7. 2020 Šmoulové děti od 4 do 6 let
poslední 2 volná místa
2 300 Kč/2 900 Kč registrace green
13. 7. – 17. 7. 2020 Superhrdinové – záchrana města předškoláci a děti s odloženou školní docházkou
pro malý zájem zrušeno
27. 7. – 31. 7. 2020 Příšerák Eda děti od 4 do 6 let
pro malý zájem zrušeno
3. 8. – 7. 8. 2020 Příšerky s. r. o.  děti od 7 do 9 let
(1. – 3. třída ZŠ)
2 800 Kč/3 200 Kč registrace green
10. 8. – 14. 8. 2020 Čtyřlístek a piráti děti od 4 do 6 let
poslední 2 volná místa
2 800 Kč/3 200 Kč registrace green
17. 8. – 21. 8. 2020 Z pohádky
do pohádky
předškoláci a děti s odloženou školní docházkou
poslední volné místo
2 800 Kč/3 200 Kč registrace green


Plakát ke stažení zde


Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu byly zahájené kroužky zrušeny – platby za námi zrušené lekce budou rodičům v průběhu června vráceny. Uschovejte prosím doklad o zaplacení. 

Kroužky a skupinové terapie – jaro 2020

PROSÍME RODIČE, ABY PŘIHLAŠOVALI POUZE DĚTI, KTERÉ JSOU SCHOPNÉ SAMOSTATNÉHO FUNGOVÁNÍ VE SKUPINĚ. 

Neplatí pro kroužek Říkání s batolaty – tento kroužek je určen pro rodiče s dětmi.

Všechny kroužky budou otevřeny v případě přihlášení alespoň 5 dětí. Kroužky budou zahájeny první březnový týden.

DEN DOPOLEDNE ODPOLEDNE
Pondělí Logopedický kroužek Tvoříme a povídáme
děti 4 – 6 let
16.00 – 16.50
prihlasit se
kroužek je naplněn můžete se přihlašovat jako náhradníci
 
Úterý Říkání s batolaty A
10.00 – 10.50
batolata 1 – 3 roky
prihlasit se
poslední 2 volná místa
Elkonin
děti 5 – 7 let
15.00 – 15.50
kroužek již probíhá od října
Předškolák A
předškoláci
16.00 – 16.50
prihlasit se
poslední volné místo
Středa Předškolák B
předškoláci
14.40 – 15.30
pro malý zájem se kroužek neotevře
Čtvrtek Logopedický kroužek B
děti 5 – 6 let
15.00 – 15.50
prihlasit se
kroužek je naplněn
můžete se přihlašovat jako náhradníci
Logopedický kroužek C
děti 5 – 6 let
16.00 – 16.50
prihlasit se
kroužek je naplněn
můžete se přihlašovat
jako náhradníci

Další informace:

 • od roku 2020 byla navýšena časová dotace skupinových terapií – kroužky tak netrvají 10 lekcí, ale 13 lekcí, z tohoto důvodu došlo i k navýšení plateb)
 • každý kroužek (skupinová terapie) trvá 13 lekcí (není-li uvedeno jinak), maximálně 6 – 7 dětí ve skupině
 • kroužek Elkonin trvá 33 lekcí
 • více informací u vašeho logopeda nebo na tel. 775 070 906

Cena:

Klienti našeho zařízení
(pojištěnci ZPMV, VoZP, ČPZP a ZPŠ)
Klienti našeho zařízení
(pojištěnci VZP, OZP a RBP)
Ostatní
Cena za 1. kroužek (13 lekcí) 390 Kč (10 lekcí za 365 dní hradí ZP, další 3 lekce hradí rodiče) 1 690 Kč 1 950 Kč
Cena za 2. a další kroužek
(sourozence) a v případě vyčerpání skupinových terapií hrazených ZP (130 Kč/lekce)
1 690 Kč 1 560 Kč 1 820 Kč
Pozdní omluva
(méně než 24 hod předem)
130 Kč/neomluvená lekce 0 Kč 0 Kč
Cena za kroužek Říkání s batolaty 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč
Cena za kroužek Elkonin 5 940 Kč 5 940 Kč 6 300 Kč
 • neodchozené kurzovné se nevrací
 • u klientů našeho zařízení je 10 skupinových terapií za období 1 roku hrazeno ze zdravotního pojištění (kromě pojištěnců VZP, OZP, RBP), v případě vyčerpaných 10 lekcí za 365 dní hradí klient 130 Kč/za lekci
 • v případě pozdní omluvy (později než 24 hodin předem) hradí klienti našeho zařízení (kteří si nehradí lekce jako samoplátci) 130 Kč za neomluvenou lekci

Obsahy kroužků: (ne všechny uvedené kroužky musí být v daném pololetí otevřeny)

Říkání s batolaty

Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností batolat, cvičení s říkankou, rozvoj motoriky,

Elkonin

Jedná se o speciální trénink jazykových schopností – metodu podle prof. Elkonina, která u dětí předškolního věku trénuje schopnosti, které jsou zcela nezbytné a klíčové pro správný nácvik čtení a psaní. Kroužek je zaměřen především na rozvoj fonematického sluchu, porozumění řeči a zrakové orientace. Tento kroužek trvá 33 lekcí.

Grafomotorika

Náplň kroužku: uvolňovací cviky, nácvik správného držení psacího náčiní, zlepšení kreslířských dovedností, zvýšení zdravého sebevědomí, nácvik správného dýchání, relaxační techniky, správné držení těla, koncentrace, práce ve skupině

Logopedické kroužky

Kroužek je zaměřen na rozvoj komunikačních a řečových dovedností, zrakové a sluchové percepce, zvýšení zdravého sebevědomí, nácvik správného dýchání, podporu hrubé i jemné motoriky, práci ve skupině.

Jóga pro děti

Ucelená sestava relaxačních a pohybových cvičení pro děti, pro posílení těla, sebevědomí, schopnosti koncentrace.

Příští rok školákem (Předškolák)

Kroužek pro předškoláky zaměřený na rozvoj komunikačních a řečových dovedností, základní seznámení s písmeny a číslicemi, práci skupině, rozvoj zrakové a sluchové percepce, zvýšení zájmu o učení a školu, zvýšení zdravého sebevědomí.

Cvičíme a povídáme 

Kroužek zaměřený na rozvoj hrubé motoriky i jemné motoriky, nácvik správného dýchání a držení těla, práci ve skupině. Spojení pohybu a řeči, zklidnění, koncentrace, rovnováha.

Kroužek pro děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Posílení jazykových kompetencí dětí s OMJ, rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby, zlepšení porozumění mluvené češtině. Náplň kroužku je uzpůsobena konkrétní skupině dětí.

Včelka

Kroužek pro školáky s vývojovou dysfázií na 1. stupni ZŠ. Kroužek je zaměřen na rozvoj komunikačních a řečových dovedností, zlepšení soustředění, zvýšení pasivní i aktivní slovní zásoby, posílení zrakové a sluchové percepce.

KUMOT – rozvoj motoriky a sociálních dovedností

 • program je určený pro děti od 5 do 8 let, v jedné skupině je 6 – 8 dětí, je výhodou, jsou-li z různých kolektivů
 • vhodný pro děti s ADHD, pro děti nesmělé, sociálně či motoricky neobratné nebo s jinými obtížemi
 • celý program sestává z 10 setkání, která probíhají 1x týdně v trvání 60 minut, rodiče se neúčastní
 • program je hravý, využívá veselých písniček o zvířátkách, děti baví
 • v průběhu a po ukončení programu se odborník setkává s rodiči každého dítěte zvlášť za účelem zhodnocení a sdělení poznatků o dítěti, včetně výchovných závěrů a doporučení
 • program vede odborník (psycholog, speciální pedagog) s platným osvědčením pro práci s metodou
 • veškeré pomůcky jsou na pracovišti, pro děti doporučujeme využívat také CD s hudbou na doma

Výsledky

 • schopnost uvolnění, otevřenější komunikace
 • lepší ovládání impulsů, uvolnění agrese
 • zlepšení hrubé motoriky
 • schopnost vyjadřovat pozitivní city, a to i neverbálně
 • lepší ovládání mluvidel
 • radostnější dítě

Grafomotorika s Thai-ti

Náplň kroužku: uvolňovací cviky, nácvik správného držení psacího náčiní, zvýšení zdravého sebevědomí, nácvik správného dýchání, relaxační techniky, správné držení těla, koncentrace, práce ve skupině.

10989256_668184183312553_8920262646492711223_o  IMG_2897  IMG_2880
Kontakt

Kytlická 779
Praha 9
190 00

775 070 906

info@logopedieprosek.cz