HomeKroužky

KROUŽKY, SKUPINOVÉ TERAPIE, ZÁBAVNÁ DOPOLEDNE A POBYTY

Na našem pracovišti můžete kromě  individuální logopedické péče využít také nabídku kroužků, skupinových logopedických terapií, zábavných sobotních dopolední a letních logopedických pobytů

Letní logopedické pobyty 2022

Název Termín konání: Pro koho: Přihlašování Leták ke stažení
Eda jde do školy 11. – 15. 7. 2022 děti 4 – 6 let registraceposlední 3 volná místa  Modern Blue Green Pirate 1st Birthday Invitation
Pirátský tábor 1. – 5. 8. 2022 děti 4 – 6 let registracepobyt je plně obsazen
můžete se přihlašovat jako náhradníci
pirati2022

Pobyty bude realizovány při minimálním počtu 7 dětí ve skupině (max. 10). 
Cena: klienti našeho zařízení 3 500 Kč, ostatní 3 800 Kč

Další informace:

Celý týden se dětem budou věnovat speciální pedagogové a logopedi. Děti pod jejich vedením čekají zábavná cvičení zaměřená především na rozvoj hrubé i jemné motoriky, motoriky mluvidel, grafomotoriky, komunikačních a sociálních dovedností, sluchové pozornosti a zrakové diferenciace.
Uvedená cena zahrnuje lektorné, materiály a pomůcky, pitný režim. Storno podmínky při odhlášení méně než měsíc předem 100 % ceny.

Dětem připravte pohodlné oblečení, přezůvky, oblečení na ven dle počasí a vlastní jídlo.
…………………………………………
V případě zrušení pobytu z důvodu nařízení vlády bude uhrazená platba za pobyt vrácena. Nevztahuje se na situace onemocnění nebo nařízené karantény. V případě neúčasti na pobytu můžete za sebe sehnat náhradníka. .


Logokroužky 
Nově vypsán kroužek „Eda jde do školy“ – zahájení kroužku 22. 3. 2022

Všechny kroužky budou otevřeny v případě přihlášení alespoň 5 dětí.
V případě zrušení kroužků z důvodu nařízení vlády budou uhrazené platby za nevyužité lekce vráceny. Nevztahuje se na situace onemocnění nebo nařízené karantény.

DEN DOPOLEDNE ODPOLEDNE
Pondělí    
Úterý Elkonin
předškoláci a děti s OŠD
15.30–16.20
kroužek již probíhá – nelze se přihlašovat

Eda jde do školy
předškoláci a děti s OŠD
16.2517.15
kroužek již probíhá – nelze se přihlašovat
Středa
Čtvrtek  

Další informace:

  • každý kroužek (skupinová terapie) trvá 13 lekcí (není-li uvedeno jinak), maximálně 6 – 7 dětí ve skupině
  • kroužek Elkonin trvá 27 lekcí
  • více informací u vašeho logopeda nebo na tel. 775 070 906
  • neodchozené kurzovné se nevrací
  • klienti našeho zařízení (ti, kteří mají zdravotní pojišťovnu ZPMV, VoZP nebo ZPŠ) 10 skupinových terapií za 365 dní nehradí
  • obsah každého kroužku (skupinové logopedické terapie) je přizpůsoben konkrétní skupině dětí
  • v případě zrušení kroužků z důvodu vládního nařízení budou uhrazené platby za nevyužité lekce vráceny
  • úhrada je možná v hotovosti přímo v ambulanci nebo převodem na účet po vystavení faktury

Cena:

Klienti našeho zařízení
(pojištěnci ZPMV, VoZP a ZPŠ)
Klienti našeho zařízení
(pojištěnci VZP, OZP a RBP, ČPZP)
Ostatní
Kroužky (13 lekcí): 
Cena za 1. kroužek 450 Kč  1 950 Kč 2 080 Kč
Cena za 2. kroužek 1 820 Kč 1 820 Kč 2 080 Kč
Pozdní omluva
(méně než 24 hod předem)
150 Kč/neomluvená lekce 0 Kč 0 Kč
Kroužek Elkonin (27 lekcí): 
Cena za kroužek Elkonin 5 130 Kč 5 130 Kč 5 300 Kč

Obsahy kroužků: (ne všechny uvedené kroužky musí být v daném pololetí otevřeny)

Říkání s batolaty

Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností batolat, cvičení s říkankou, rozvoj motoriky,

Elkonin

Jedná se o speciální trénink jazykových schopností – metodu podle prof. Elkonina, která u dětí předškolního věku trénuje schopnosti, které jsou zcela nezbytné a klíčové pro správný nácvik čtení a psaní. Kroužek je zaměřen především na rozvoj fonematického sluchu, porozumění řeči a zrakové orientace. Tento kroužek trvá 33 lekcí.

Grafomotorika

Náplň kroužku: uvolňovací cviky, nácvik správného držení psacího náčiní, zlepšení kreslířských dovedností, zvýšení zdravého sebevědomí, nácvik správného dýchání, relaxační techniky, správné držení těla, koncentrace, práce ve skupině

Logopedické kroužky

Kroužek je zaměřen na rozvoj komunikačních a řečových dovedností, zrakové a sluchové percepce, zvýšení zdravého sebevědomí, nácvik správného dýchání, podporu hrubé i jemné motoriky, práci ve skupině.

Logopedický kroužek – jóga

Ucelená sestava relaxačních a pohybových cvičení pro děti, pro posílení těla, sebevědomí, schopnosti koncentrace.

S Jonášem do školy

Kroužek pro předškoláky zaměřený na rozvoj komunikačních a řečových dovedností, základní seznámení s písmeny a číslicemi, práci skupině, rozvoj zrakové a sluchové percepce, zvýšení zájmu o učení a školu, zvýšení zdravého sebevědomí. V kroužku se používají materiály z programu S Jonášem do školy od Logopedie s úsměvem.

Cvičíme a povídáme 

Kroužek zaměřený na rozvoj hrubé motoriky i jemné motoriky, nácvik správného dýchání a držení těla, práci ve skupině. Spojení pohybu a řeči, zklidnění, koncentrace, rovnováha.

Tvoříme a povídáme 

Kroužek zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností, jemné motoriky, pracovních dovedností. V kroužku budou děti vytvářet výtvarné výrobky.

Logokroužek pro děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Posílení jazykových kompetencí dětí s OMJ, rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby, zlepšení porozumění mluvené češtině. Náplň kroužku je uzpůsobena konkrétní skupině dětí.

Včelka

Kroužek pro školáky s vývojovou dysfázií na 1. stupni ZŠ. Kroužek je zaměřen na rozvoj komunikačních a řečových dovedností, zlepšení soustředění, zvýšení pasivní i aktivní slovní zásoby, posílení zrakové a sluchové percepce.

Grafomotorika s Thai-ti

Náplň kroužku: uvolňovací cviky, nácvik správného držení psacího náčiní, zvýšení zdravého sebevědomí, nácvik správného dýchání, relaxační techniky, správné držení těla, koncentrace, práce ve skupině.

10989256_668184183312553_8920262646492711223_o  IMG_2897  IMG_2880
Kontakt

Kytlická 779
Praha 9
190 00

775 070 906

info@logopedieprosek.cz