Vítejte na stránkách klinické logopedie
Logopedie Prosek

logopedie_ctverec-01Máme uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami:

 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
 • Vojenská zdravotní pojišťovna
 • Česká průmyslová pojišťovna
 • Revírní bratrská pokladna
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Klientům těchto pojišťoven poskytujeme standardní služby klinické logopedie v rámci jejich zdravotního pojištění.

NEMÁME uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

 • Oborová zdravotní pojišťovna (207)

Klienti těchto zdravotních pojišťoven si péči hradí sami dle aktuálního ceníku

registrace

V současné době můžeme je kapacita naší ambulance naplněna. V případě zájmu o zařazení na čekací listinu použijte tlačítko „REGISTRACE“ (vlevo). 

Jakmile se nám uvolní kapacita, ozveme se Vám. Po uvolnění kapacity budeme moci nejdříve přijmout pacienty, kteří jsou schopni/ochotni docházet dopoledne. 

Prosíme, abyste respektovali toto vyjádření a ohledně registrace nových pacientů nás nekontaktovali telefonicky – dochází pak ke zbytečnému narušování logopedických terapií i provozu celé ambulance.

Dopo Máme rádi zvířata-2

Naše ambulance využívá aplikaci (web) Logapka (www.logapka.cz). Před vstupním vyšetřením Vám bude umožněna registrace do této aplikace. Požádáme Vás o nahrání videa  a vstupního dotazníku. Následně Vám budeme do Logapky nahrávat další materiály a úkoly. 

Ke vstupnímu logopedickému vyšetření si přineste:

 • doporučení lékaře (pediatr, foniatr, praktický lékař, neurolog…)
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • zprávy (pokud je máte) z vyšetření od foniatra, neurologa, psychologa, psychiatra, SPC, PPP, aj. informovaný souhlas (nahrajeme Vám do Logapky)
 • prázdný sešit A4, kam budete dostávat úkoly pro domácí cvičení
 • v případě dětského pacienta doneste obrázek, který dítě nakreslí (důležité je, abyste do obrázku nezasahovali a aby dítě bylo ochotné paní logopedce obrázek nechat)

Jako jedno z mála zařízení nabízíme také:

Domluvené termíny terapií omlouvejte alespoň 24 hodin předem. V případě pozdě omluvené terapie se u nás hradí administrativní poplatek 250 Kč. Omlouvat se můžete kdykoliv (i o víkendu či státní svátek) telefonicky nebo formou SMS na telefonní čísle 775 07 09 06. 

Upozorňujeme, že veškeré služby našeho zařízení včetně komunikace (mluvené i písemné) s pacienty a jejich zákonnými zástupci probíhá výhradně v českém jazyce. Seznam logopedických pracovišť poskytující logopedickou péči i v jiném jazyce naleznete na stránce Asociace klinických logopedů – zde.

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.
Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).
Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.
Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující logoped.

Kontakt

Kytlická 779
Praha 9
190 00

775 070 906

info@logopedieprosek.cz