HomeLogoknihovna

logo3b-02 V prostorách našeho zařízení si můžete zapůjčit hry, materiály, pomůcky a publikace z oblasti logopedie, medicíny a speciální pedagogiky.

Kompletní seznam najdete v elektronickém katalogu Logoknihovny, který je průběžně doplňován.

Tento měsíc jsme do Logoknihovny mimo jiné přidali:

imagegen.php

Záhadný hrad
Krásná dřevěná logická hra pro nejmenší řešitele. Hra pomáhá rozvíjet jemnou motoriku a představivost u malých dětí. Již tří nebo čtyřleté děti mohou hrát tuto mnohoúrovňovou hru. Sedm různých dřevěných věží a kostek přináší 48 řešitelských výzev, které jsou seřazeny od úplně jednoduchých až po značně složité. Každá ze čtyř úrovní předpokládá schopnost řešit stále složitější problémy. S každým postaveným hradem dítě posiluje nejen své logické myšlení a jemnou motoriku, ale i prostorovou představivost a fantazii.

Blow-Ball-Puzzle-Board-Game-2-Games-Parents-with-Children-Family-Funny-Game.jpg_640x640

Foukací hra
Velmi zábavná hra, která rozvíjí kontrolu dechu a svalů rtů

 
169 Contura – Slepá kráva
Poznej předměty po hmatu! Možná víte, jak věci vypadají, ale rozpoznáte je i hmatem? Nasaďte si masku a hned to zjistíte?. Ale nedívejte se! 40 tvarů podporuje jemnou motoriku dětí a rozvíjí jejich smyslové vnímání, fantazii, pozorování a srovnávání. Vzrušující zábava. Hraj si a uč se.
256 Klárka hezky povídá
Obrázková kniha je určena pro děti s narušenou komunikační schopností. K nápadu knihu vytvořit dovedla Michaelu Černickou, jednu z autorek, zkušenost z návštěv logopedické ambulance s vlastní dcerou.
501 Chyť si knír
Nehleď jako výr, chyť si radši knír! Zábavná hra s kníry a kartičkami pro 3 – 6 hráčů. Poznáš shodný knír? Pokud karta na stole odpovídá tvému kníru, rychle ji chyť! Kdo nasbírá nejvíce karet, vyhrává. Balení obsahuje 6 knírů s rukojetí, 32 karet s kníry a návod. Tato senzační hra zaručeně pobaví tebe i tvé kamarády!
549 Localo
Čtyři postavy se nacházejí na různých místech (na gauči, pod slunečníkem, před branou, za plotem, vedle popelnice, na lodi). Hráč může odhodit kartu, pokud zobrazuje stejnou postavu na různém místě, nebo různé osoby na stejném místě.
557 Jak to povím?
Hra podporuje hravou a vtipnou formou rozvoj řeči, slovní zásoby, umění popisu a vyprávění a rozvíjí vědomé zacházení s hlasem. Je inspirativní a praktickou pomůckou nejen pro učitele, speciální pedagogy a logopedy, ale také pro rodiče, kteří podporují výchovu a rozvoj svých dětí. Hra je určena pro předškoláky i školáky.
 523 Mimik Memo – zábavná hra na cvičení motoriky mluvidel
129

Publikace Co mám umět než půjdu do školy? Chystá se vaše dítě do školy? Začněte jej aktivně připravovat! Pomozte mu řešit jednoduché úkoly a rozvíjet analytické myšlení. Kniha předškoláčkům umožňuje porozumět takovým pojmům, jako jsou míry a váhy, podobnost a odlišnost různých věcí a tvarů, seznámí je se základními geometrickými obrazci,uspořádáním času apod.

_vyr_1085P01_1-2  Povídačky – rodinná komunikační hra plná obrázků, úkolů, her a zábavy. V logoknihovně jsou dostupné všechny vydané díly: Povídačky KIDSPovídačky JuniorPovídačky s předškoláky a Povídačky u kasičky.
325

Publikace Poruchy polykání nabízí multidisciplinární pohled na tuto problematiku. Je určena otorinolaryngologům, foniatrům a logopedům. 

412 Publikace Přehled české výslovnosti, logopedická a ortoepická cvičení pro dospělé. V současné době stále více logopedů pracuje s dospělými klienty, kteří potřebují kvůli své profesi zlepšit hlasový projev. Zatím však neexistují téměř žádné materiály a texty k procvičování, které by byly přiměřené pro tuto věkovou skupinu. Záměrem rozsáhlé publikace, která je koncipována jako průvodce úskalím české výslovnosti, je pomoci všem, kteří se ve své profesi zabývají mluvenou podobou češtiny, nebo cizincům, kteří se učí česky. Kniha poskytuje materiál k procvičení artikulační obratnosti a zafixování správného tvoření problematických českých hlásek ve všech možných pozicích ve slovech, slovních spojeních a větách. Komplexně a přehledně (abecedně) jsou rozpracována pravidla spisovné výslovnosti, tj. pravidla ortoepie, platná pro jednotlivé hlásky. Poslední část přináší souhrnná cvičení různého charakteru. Knihu provází úsměvné a k tématu se vztahující kresby K. Benetky. Publikace je určena logopedům, mohou ji využít také hlasoví poradci, cizinci mluvící česky, redaktoři a moderátoři sdělovacích prostředků.

Fungování a provoz Logoknihovny se řídí výpůjčním řádem a aktuálním ceníkem.

klient Logopedie Prosek ostatní studenti
Pedf UK
Roční poplatek 500 Kč 1 500 Kč 600 Kč
Ztráta logokarty a vystavení nové 100 Kč 200 Kč 200 Kč
Výpůjční doba do další terapie nebo dle domluvy (max 2 měsíce) 1 měsíc 1 měsíc
Poplatek za 1 den prodlení po překročení stanovené výpůjční doby 2 Kč 3 Kč 3 Kč
I. upomínka  (e-mailem po 1 měsíci prodlení) zdarma  5 Kč 5 Kč
II. upomínka (e-mailem po 2 měsících prodlení) 5 Kč  30 Kč 30 Kč
III. upomínka (doporučený dopis po 3 měsících prodlení) 80 Kč  100 Kč 100 Kč
Poplatek za přípravu vymáhání soudní cestou 150 Kč  400 Kč 400 Kč
Poškození čárového kódu 10 Kč  30 Kč 30 Kč
Poškození zapůjčené věci (i ztráta jejích částí) 10 – 90 % ceny  10 – 90 % ceny  10 – 90 % ceny
Ztráta nebo zničení zapůjčené věci 100 % ceny  100 % ceny 100 % ceny
Rezervace zdarma  5 Kč 5 Kč
Zpřístupnění služeb Logoknihovny mimo ordinační dobu 100 Kč  200 Kč 200 Kč

Ceník nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019, platnost do 31. 12. 2019

Kontakt

Kytlická 779
Praha 9
190 00

775 070 906

info@logopedieprosek.cz