HomeCeník 

Ceník

V současné době má naše zdravotnické zařízení smlouvy pouze s těmito zdravotními pojišťovnami:

  • Vojenská zdravotní pojišťovna
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • Revírní bratrská pokladna
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Klientům těchto zdravotních pojišťoven je standardní logopedická péče hrazena z jejich zdravotního pojištění. Ke vstupnímu logopedickému vyšetření je nutné doporučení lékaře (pediatr, praktický lékař, foniatr, neurolog…).

Klinická logopedie – klienti VZP a OZP
Vstupní logopedické vyšetření 1500 Kč/1 800 Kč víkend
Logopedická terapie 30 min 500 Kč/800 Kč víkend
Logopedická terapie 45 min 800 Kč/1050 Kč víkend
Screeningové vyšetření sluchu programem Pilot test 250 Kč
Hrazené služby – klienti všech zdravotních pojišťoven
Zapůjčení rotavibrátoru 100Kč/den
Poplatek za zapůjčování publikací, materiálů, pomůcek a hraček (max. na 1 měsíc – viz projekt Logoknihovna) 500 Kč/rok
Doplatek za víkendovou terapii a terapii mimo ordinační dobu 300 Kč/terapie
Doplatek za terapii vedenou alespoň částečně ve francouzském jazyce 300 Kč/terapie
Vyšetření řeči pro VŠ 300 Kč
Jednorázová logopedická konzultace (60 min) 1 500 Kč
Zpráva na vyžádání (zpráva se vydává do 14 pracovních dnů) 300 Kč
Administrativní poplatek za znovuzavedení vyřazené karty (při nedocházení delším než 6 měsíců) – v případě neomluvené absence delší než 6 měsíců je karta pacienta vyřazena do archivu 300 Kč
Administrativní poplatek za pozdě omluvenou návštěvu (méně než 24 hodin) 300 Kč
Ceník logoprocvičování – logoprocvičování momentálně neprobíhá
První návštěva (30 min) 250 Kč
Jednorázově (30 min) 350 Kč
5 návštěv (předplacených) 1 400 Kč (za návštěvu 280 Kč)
10 návštěv (předplacených) 2 700 Kč (za návštěvu 270 Kč
Speciální pedagogika
Grafomotorika – individuální (30 min) 450 Kč
Vyšetření školní zralosti – individuální 1 300 Kč
Individuální programy 60 min/30 min 750 Kč/450 Kč
Logopedická depistáž v MŠ – provádí 2 kliničtí logopedi
Za 1 dítě 150 Kč (min. 2 000 Kč)

Více informací o logoprocvičování naleznete zde.

Ceník je platný od 26. 9. 2023

Kontakt

Kytlická 779
Praha 9
190 00

775 070 906

info@logopedieprosek.cz