HomeCeník 

Ceník

V současné době má naše zdravotnické zařízení smlouvy pouze s těmito zdravotními pojišťovnami:

  • Vojenská zdravotní pojišťovna
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • Revírní bratrská pokladna
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Klientům těchto zdravotních pojišťoven je standardní logopedická péče hrazena z jejich zdravotního pojištění. Ke vstupnímu logopedickému vyšetření je nutné doporučení lékaře (pediatr, praktický lékař, foniatr, neurolog…).

Klinická logopedie – klienti VZP a OZP
Vstupní logopedické vyšetření 1200 Kč/1 500 Kč víkend
Logopedická terapie 30 min 450 Kč/750 Kč víkend
Logopedická terapie 45 min 650 Kč/900 Kč víkend
Screeningové vyšetření sluchu programem Pilot test 450 Kč
Hrazené služby – klienti všech zdravotních pojišťoven
Zapůjčení rotavibrátoru 100Kč/den
Poplatek za zapůjčování publikací, materiálů, pomůcek a hraček (max. na 1 měsíc – viz projekt Logoknihovna) 500 Kč/rok
Doplatek za víkendovou terapii a terapii mimo ordinační dobu 300 Kč/terapie
Doplatek za terapii vedenou alespoň částečně ve francouzském jazyce 300 Kč/terapie
Vyšetření řeči pro VŠ 300 Kč
Jednorázová logopedická konzultace (45 min) 700 Kč
Zpráva na vyžádání (zpráva se vydává do 14 pracovních dnů) 300 Kč
Administrativní poplatek za znovuzavedení vyřazené karty (při nedocházení delším než 6 měsíců) – v případě neomluvené absence delší než 6 měsíců je karta pacienta vyřazena do archivu 300 Kč
Administrativní poplatek za pozdě omluvenou návštěvu (méně než 24 hodin) 250 Kč
Ceník logoprocvičování – logoprocvičování momentálně neprobíhá
První návštěva (30 min) 250 Kč
Jednorázově (30 min) 350 Kč
5 návštěv (předplacených) 1 400 Kč (za návštěvu 280 Kč)
10 návštěv (předplacených) 2 700 Kč (za návštěvu 270 Kč
Speciální pedagogika
Grafomotorika – individuální (30 min) 450 Kč
Vyšetření školní zralosti – individuální 1 300 Kč
Individuální programy 60 min/30 min 750 Kč/450 Kč
Logopedická depistáž v MŠ – provádí 2 kliničtí logopedi
Za 1 dítě 150 Kč (min. 2 000 Kč)

Více informací o logoprocvičování naleznete zde.

Ceník je platný od 26. 9. 2023

Kontakt

Kytlická 779
Praha 9
190 00

775 070 906

info@logopedieprosek.cz